Strona używa plików cookie, pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich użycie.

O projekcie

ostatnia-kopalnia.pl – to projekt poświęcony likwidacji kopalni Kazimierz-Juliusz, która była ostatnim zakładem górniczym wydobywającym węgiel kamienny w Zagłębiu Dąbrowskim.

Projekt został zrealizowany w ramach stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Jego opiekunem jest prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka.

Od 2014 r. do 2020 r. dokumentowałem przemiany, które miały miejsce w związku z likwidacją tego zakładu. Za pośrednictwem witryny prezentuje wybrane zdjęcia z tego okresu. W czasie moich wizyt w ostatniej kopalni wielokrotnie zjeżdżałem na dół.

Za pośrednictwem witryny chcę pokazać, jak wygląda proces likwidacji tak potężnego zakładu pracy. Projekt koresponduje ze zmianami, które w najbliższych dekadach będą dokonywać się w województwie śląskim w związku z planowaną transformacją energetyczną i odejściem od energetyki opartej o paliwa kopalne. Tym samym znikające kopalnie będą coraz częstszym elementem przeobrażeń zachodzących w krajobrazie regionu. Kopalnią po której została niewielka cześć zabudowań, ale przede wszystkim fotografie, filmy i wspomnienia pracowników jest właśnie KWK Kazimierz-Juliusz. Niniejsza strona internetowa jest świadectwem historii tego zakładu i daje szansę na udział w pewnego rodzaju podróży sentymentalnej, do miejsc, których już nie ma.

Przy opracowywaniu merytorycznej części projektu wykorzystane zostały informacja zawarte w:

• Bolesław Ciepiela „Zarys wiadomości o zlikwidowanych zagłębiowskich kopalniach węgla”

• Adam Frużyński „Zarys dziejów górnictwa węgla kamiennego w Polsce”

• zasoby portalu netTG.pl i tygodnika Trybuna Górnicza

• materiały własne