Strona używa plików cookie, pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich użycie.

Na powierzchni

Likwidacja części dołowej kopalni Kazimierz-Juliusz zakończyła się w 2016 r. Jej ostatnim akcentem było zasypanie pięciu szybów. Zostały one odpowiednio zabezpieczone. Likwidacja infrastruktury powierzchniowej rozpoczęła się w 2017 r. i trwała do 31 grudnia 2018 r. Obejmowała ona zabudowania ale także magistrale elektryczne. Ta infrastruktura była integralną częścią kopalni w okresie, gdy prowadzono wydobycie.

Czytaj więcej

Działania w kopalni były prowadzone według „Programu likwidacji na lata 2015-2018”. Zgodnie z nim do wiosny 2018 r. wyburzone zostały m.in. budynek przeróbki mechanicznej, wieża szybu Kazimierz II wraz z budynkiem maszyny wyciągowej oraz wieża szybu Kazimierz V.

Można , powiedzieć, że kopalnia była likwidowana „do środka”. Oznacza to, że proces ten przebiegał od najdalszych terenów zakładu, aż do jego głównego punktu, czyli budynków dyrekcji, łaźni i nadszybi.

Likwidacją objęty był także ruch Juliusz, w którym znajdowała się wieża szybu Karol z budynkiem nadszybia. W sprawie tych obiektów były prowadzone rozmowy z konserwatorem zabytków. Według opracowania rzeczoznawcy wieża szybowa miała trzykrotnie przekroczone dopuszczalne wychylenie. To stwarzało realne niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że konstrukcja sięgała ok. 40 m. Wieża ostatecznie została zlikwidowana 27 października 2018 r.

W czasie likwidacji infrastruktury powierzchniowej swoje zainteresowanie niektórymi obiektami wyraziło miasto. Zadeklarowało przejęcie pięciu obiektów. W tym gronie znalazły się: budynek kompleksu BHP, w którym znajduje się stacja ratownicza, wieża szybu Kazimierz I, budynek nadszybia szybu Kazimierz I, budynek maszyny wyciągowej z przyległą halą transformatorów oraz budynek obiegu wozów.
Te obiekty zostały zachowane. Pozostałe zlikwidowano w ramach przygotowania pokopalnianych dla potencjalnych inwestorów. Dzięki tej operacji możliwe było przekwalifikowanie terenu KWK Kazimierz-Juliusz. Nadzór nad nim zaczął sprawować Powiatowy Inspektor Budowlany, a nie Okręgowy Urząd Górniczy i Specjalistyczny Urząd Górniczy. Ostatecznie likwidacja kopalni Kazimierz-Juliusz zakończyła się 31 grudnia 2018 r.